Molen De Groenvelder Windmolen

Molen De Groenvelder is een poldermolen uit 1571 met een eikenhouten achterkant. De molen bemaalde de polder Valkkoog, een bemalingsgebied van ongeveer 497 hectare groot. Binnen deze polder lag de Westerendspolder, die over een eigen bemaling beschikte. In de eerste helft van de 20e eeuw werd er voor de bemaling van het zuidelijke deel van de polder een windmotor gebruikt, maar deze windmotor verdween als gevolg van ruilverkaveling. Tegenwoordig wordt de molen nog regelmatig gebruikt voor de bemaling van de polder samen met een elektrisch vijzelgemaal.

Groenveldsdijk
1744GGSchagen
Noord-Holland Nederland