Poldermolen De Dog Windmolen

Molen De Dog is een windmolen uit 1896. Deze molen werd gebouwd om de Castricummerpolder te bemalen ter vervanging van een eerdere molen die verloren was gegaan. Een stoomgemaal heeft die functie overgenomen van de molen.

Geesterweg 20
1911 NBUitgeest
Noord-Holland Nederland