Waterkrachtcentrale Sluis 15 Waterradmolen

Deze waterkrachtcentrale werd in 1919 gebouwd in opdracht van Rijkswaterstaat om elektriciteit op te wekken voor Sluis 15 en de nabijgelegen dienstwoningen. Aan het begin van de twintigste eeuw werden er voorbereidingen getroffen om een kanaal aan te leggen tussen Wessem en Nederweert. Om dat te kunnen verwezenlijken moest het waterpeil in de Zuid-Willemsvaart bij Nederweert lager worden gemaakt. Daarom werden er in 1919 twee sluizen aangelegd, waarvan Sluis 15 er één is. In 1949 werd de centrale stilgelegd en het gebouw werd lange tijd niet meer onderhouden. Tussen 1992 en 1993 werd het vervallen gebouwd gerestaureerd en het kwam op de rijksmonumentenlijst terecht. De opgewekte elektriciteit van de centrale werd vanaf toen gebruikt om huishouden van stroom te voorzien. De centrale leverde energie voor ongeveer 70 huishoudens. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om het onderhoud van de centrale te bekostigen. Tegenwoordig wordt de centrale nog steeds gebruikt om groene stroom op te wekken.

Roeven
6031RNNederweert
Limburg Nederland