De Vaalsbroekermolen Waterradmolen

De Vaalserbroekermolen is een watermolen die in 1776 in Vaals werd gebouwd. De molen werd tot ongeveer 1960 gebruikt als spin- en korenmolen. In 1988 werd de vervallen molen gerestaureerd.

Vaalsbroek
6291NHVaals
Limburg Nederland