Kasteel Duivenvoorde Kasteel

Hier is zilverwerk van de Zilverfabriek te zien. Duivenvoorde heeft een indrukwekkende geschiedenis, die nauw verweven is met Voorschoten. De Heren van Duivenvoorde waren van oudsher ambachtsheer van Voorschoten en Veur en daarmee leidinggevend aan het maatschappelijke en kerkelijke leven in Voorschoten. In tegenstelling tot de andere Voorschotense buitenverblijven is Duivenvoorde nooit verkocht. Het goed vererfde telkens op (aangetrouwde) familie. Duivenvoorde draagt daardoor een dynastiek karakter. Dit komt goed tot uitdrukking in het interieur van het kasteel. De verschillende vertrekken vormen een reis door de tijd, door de verschillende interieurstijlen en de schilderijen van voorouders.

Laan van Duivenvoorde 4
2252 AKVoorschoten
Zuid-Holland Nederland
Foto: Kasteel Duivenvoorde© CC BY Leiden Marketing