Slagveldroute: vechten om de Vecht

1305x bekeken15x als favoriet gemarkeerd
Enkele mogelijkheden om onderweg wat te drinken en/of eten:

Naarden: Brasserie Restaurant De Kapschuur, Kerkpad 1
Promers Restaurant, Adriaan Dortmanplein 3
Muiderberg: Eetgelegenheid Strandpaviljoen De Zeemeeuw, Zeeweg 1a
Muiden:
Restaurant Graaf Floris V, Herengracht 72 Restaurant Fort H, Herengracht 119.
Weesp:
De Theetuin, Ossenmarkt 34.

Taveerne “de Schalkse”, Ossenmarkt 12a.
Nigtevecht: Eetcafé Het Wapen van Nigtevecht, Dorpstraat 100.
Nederhorst den Berg:
Restaurant-Café Het Spieghelhuys, Dammerweg 3.

Achtergrondinformatie

Startpunt Vestingstad Naarden
Naarden is ongetwijfeld de bekendste vestingstad van de Oude Hollandse Waterlinie (OHWL). In het Rampjaar 1672 viel de vesting snel in Franse handen. Na de bevrijding door het leger van prins Willem III in 1673 begon een grondige modernisering van de vestingwerken. Door restauraties is dat oorspronkelijk zeventiende-eeuwse ontwerp grotendeels weer in beeld gebracht.
Tot de binnenste omwalling behoren zes grote bastions (uitspringende gedeelten). In de brede gracht daaromheen liggen ook een zestal ravelijnen (verdedigingseilandjes) en twee stenen beren (keermuren tussen binnen- en buitenwater). Daar weer omheen ligt een tweede, smalle omwalling en verdedigingsring met een zogenaamde bedekte weg en een tweede, smallere gracht. Deze dubbele omwalling biedt prachtige wandelmogelijkheden.
Bij het ravelijn Nieuw Molen - Oud Molen is een oude Leliepeilschaal voor de inundatie te vinden. Van de oorspronkelijke toegangspoorten is er later een herbouwd. Ter beveiliging van de kuststrook ten noorden van de vesting is fort Ronduit gebouwd. Binnen de omwalling zijn het Groot- en Klein-Arsenaal (militaire magazijnen) uit de tijd van de OHWL bewaard gebleven. In bastion Turfpoort is het Nederlands Vestingmuseum gevestigd.

1.
Oude Zeedijk
Vanuit de vestingstad Naarden volgt de route o.m. het Zuiderzeepad en de IJsselmeerweg naar Muiderberg aan de Zuiderzee van weleer. De voormalige Zuiderzeedijk kan via de Dijkweg helemaal gevolgd worden tot aan het beroemde Muiderslot, aan de rand van Muiden.
Toen Naarden in 1672 door de Franse troepen werd overrompeld en er ook al onbekende ruiters in Muiden waren gesignaleerd, stak men in allerijl deze zeedijk door. Achter het instromende zeewater werden Muiden en het Muiderslot zo goed en zo kwaad in verdedigbare staat gebracht. Daarna begon een spannende strijd die na ruim anderhalf jaar met succes werd bekroond.

2.
Vestingstad Muiden en de Grote Zeesluis
De omwalling van Muiden met bastions, grachten, stenen beren e.d. wordt door de Vecht in een westelijk en oostelijk deel gescheiden. Aan de oostkant waren die verdedigingswerken het sterkst en zijn de sporen nu nog het best te zien. Het Muiderslot behoort daartoe.
In de Vecht ligt sinds 1673 de Grote Zeesluis in het midden van de oude vestingstad. Deze sluis was van groot belang voor de waterlinie en bleef dat ook in de latere waterlinies (de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam).
Voor de verdediging van de sluis en de stad zijn meerdere verdedigingswerken uit verschillende periodes bewaard gebleven, zoals het Muiderslot (vanaf omstreeks 1280), de omwalling van de stad (fundamenten uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en verbeteringen vanwege de verschillende waterlinies tot in de twintigste eeuw), de Westbatterij (1850) en het Muizenfort (1874).

De Vecht
De OHWL was een verticale (grens)linie van Holland tussen de grote rivieren en de voormalige Zuiderzee. De naar het noorden stromende Vecht was in het noordelijke gedeelte van de OHWL bijna vanzelfsprekend de ruggengraat hiervan. Het riviertje bleef eeuwenlang van groot belang voor de militaire inundatie van de Vechtstreek: dat was al zo in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), daarna voor de OHWL (1672-1816) en ook nog voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie (1815-1963).
In een Prinsenroute van de OHWL mag dit riviertje waar zo om werd gevochten in 1672-1673 niet ontbreken. Vanaf Muiden gaat deze route verder over de Lange Muiderweg aan de oostzijde van de Vecht in de richting van Weesp.

3. Vestingstad Weesp
Na de kruising met de spoorweg Amsterdam – Hilversum kan de gracht van een eilandje voor Weesp overgestoken worden. Links en rechts zijn de contouren van twee bastions nog aanwezig. Ze zijn aangelegd na de strijd van 1672-1673. Van een complete omwalling met acht bastions werden er uiteindelijk vier gerealiseerd. De andere twee zijn ook bewaard gebleven aan de zuidkant van deze historische vestingstad van de OHWL.
Via de brug over de gracht komt op de Ossenmarkt een rond torenfort van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie in het vizier. De Vestingstad Weesp bleef vanaf 1672-1673 steeds onderdeel van Hollandse waterlinies. Het fort uit 1860 wordt nu gebruikt voor culturele en commerciële doeleinden.
De doorgaande weg leidt om het ronde fort naar de brug over de Vecht en het oudste stadsgedeelte van Weesp. Van de grachten is alleen de Oude Gracht nog open tussen het Smal Weesp aan de noordkant en de twee bastions aan de zuidkant van de oude kern. Aan die laatste zijde wordt Weesp weer verlaten via de Utrechtseweg aan de westkant van de Vecht. Enkele houten huisjes herinneren daar aan de tijd dat in de schootsvelden van de vesting alleen met snel te verwijderen bouwmaterialen mocht worden gebouwd.

4. Voormalige forten Hinderdam en Uitermeer
Langs de Vecht gaat de route in zuidelijke richting verder naar het oude grensgebied van Holland en Utrecht rond de Hinderdam. In 1672 lag daar een belangrijke sluis die voor de inundatie met hand en tand moest worden verdedigd. Franse legereenheden probeerden dit kunstwerk tevergeefs in handen te krijgen en koelden hun woede op de omgeving. Nabij gelegen dorpen als Nigtevecht en Nederhorst den Berg leden hieronder, maar ook in andere plaatsen in de Vechtstreek werden huizen, kerken en kastelen door de vijand vernield.
De fietsroute langs de westkant van de Vecht gaat verder tot het dorp Nigtevecht, via een pontje wordt daar aan de andere zijde van de Vecht de terugweg in noordelijke richting ingeslagen. Eerst komt dan het restant van de Hinderdam in de Vecht (weer) in zicht. De sluis in deze dam werd door de Hollanders in 1673-1674 vervangen door de Grote Zeesluis in Muiden. Ook zonder sluis bleef de Hinderdam echter een versterkte plaats in de OHWL en latere waterlinies. Van de fortificaties resteert nu nog een onder groen verscholen ruïne in het stroomgebied van de Vecht. Na de kruising met de N 236 volgt al snel het punt waar de ’s-Gravenlandsche Vaart de Vecht bereikt. Daar ligt een ander relict van de OHWL: het voormalige fort Uitermeer. Bij de sluis van de ’s-Gravenlandsche Vaart en de Vecht lag al in de zestiende eeuw een versterking. Na de strijd van 1672-1673 werd daar een fort van gemaakt, dat vervolgens steeds werd verbeterd. Door onachtzaamheid viel het verdedigingswerk later in de achttiende eeuw echter zonder slag of stoot in handen van vijandelijke Pruisische troepen.
Voor de latere waterlinies werd fort Uitermeer steeds aan de eisen aangepast en uitgebreid. Maar toen het na de Tweede Wereldoorlog geen militaire functie meer had, begon een proces van ontmanteling. Nu wordt het bewaard gebleven deel gerestaureerd en opnieuw ingericht. Er zijn makkelijk te volgen korte wandelroutes rond de ruïne van het voormalige fort uitgezet.

Vanaf fort Uitermeer wordt de route langs de Vecht over de ’s Gravelandseweg en de daarop aansluitende Keverdijk vervolgd in de richting van het Naardermeer. Vandaar terug naar NaardenVesting.


... M


43,41 KM


2:33 U


765 Kcal

Downloaden

Embed

Fitness

Mobile

Aangeboden door

Stichting Groene HartStichting Groene Hart
Toegevoegd op 29-2-2016Laatst gewijzigd op 1-1-2018

Routebeschrijving

#BeschrijvingAfstandTijd
Over De Tol, 1411GH, Naarden, Noord-Holland, Nederland0.00 km0:00
Blijf 23 m op Over De Tol0.02 km0:00
Volg de weg 29 m0.05 km0:00
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 26 m0.08 km0:00
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 126 m0.20 km0:00
Ga een flauwe bocht linksaf de Kapitein G.A. Meijerweg op en volg deze weg 410 m0.61 km0:02
Ga een flauwe bocht linksaf de Ruijsdaelplein op en volg deze weg 15 m0.63 km0:02
Ga rechtsaf de Marktstraat op en volg deze weg 308 m0.93 km0:03
Ga linksaf de Kooltjesbuurt op en volg deze weg 212 m1.15 km0:04
Ga rechtsaf de Amsterdamsestraatweg op en volg deze weg 247 m1.39 km0:04
Ga een flauwe bocht linksaf de Amsterdamsestraatweg op en volg deze weg 3 m1.39 km0:04
Admiraal Helfrichweg, 1411AN, Naarden, Noord-Holland, Nederland1.39 km0:04
Blijf 3 m op Amsterdamsestraatweg1.40 km0:04
Ga een scherpe bocht linksaf de Admiraal Helfrichweg op en volg deze weg 131 m1.53 km0:05
Admiraal Helfrichweg, 1411AN, Naarden, Noord-Holland, Nederland1.53 km0:05
Blijf 4 m op Admiraal Helfrichweg1.53 km0:05
Ga linksaf de Zuiderzeepad op en volg deze weg 1.1 km2.60 km0:08
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 8 m2.60 km0:08
Hoofdgracht, 1411LP, Naarden, Noord-Holland, Nederland2.60 km0:08
Volg de weg 213 m2.82 km0:09
Ga linksaf en volg deze weg 216 m3.03 km0:10
Ga een flauwe bocht rechtsaf en volg deze weg 3 m3.03 km0:10
IJsselmeerweg, 1411DC, Naarden, Noord-Holland, Nederland3.03 km0:10
Volg de weg 2 m3.04 km0:10
Ga een flauwe bocht rechtsaf en volg deze weg 1.5 km4.54 km0:15
IJsselmeerweg 5, 1411AA, Naarden, Noord-Holland, Nederland4.54 km0:15
Volg de weg 1.3 km5.85 km0:19
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 19 m5.87 km0:19
IJsselmeerweg, 1399KN, Naarden, Noord-Holland, Nederland5.87 km0:19
Volg de weg 353 m6.22 km0:21
Ga een scherpe bocht linksaf en volg deze weg 59 m6.28 km0:21
IJsselmeerweg, 1399VG, Muiderberg, Noord-Holland, Nederland6.28 km0:21
Volg de weg 15 m6.29 km0:21
Ga een scherpe bocht linksaf en volg deze weg 781 m7.07 km0:24
Badlaan 16, 1399GN, Muiderberg, Noord-Holland, Nederland7.07 km0:24
Blijf 2 m op Tesselschadelaan7.07 km0:24
Ga linksaf de Badlaan op en volg deze weg 116 m7.19 km0:24
Graaf Florislaan, 1399VL, Muiderberg, Noord-Holland, Nederland7.19 km0:24
Blijf 12 m op Badlaan7.20 km0:24
Ga een flauwe bocht rechtsaf de Dorpsstraat op en volg deze weg 179 m7.38 km0:25
Ga een flauwe bocht rechtsaf de Brink op en volg deze weg 16 m7.40 km0:25
Ga een scherpe bocht linksaf en volg deze weg 2 m7.40 km0:25
Brink, 1399GW, Muiderberg, Noord-Holland, Nederland7.40 km0:25
Volg de weg 2 m7.40 km0:25
Ga een flauwe bocht rechtsaf de Brink op en volg deze weg 139 m7.54 km0:25
Ga linksaf de Echolaan op en volg deze weg 2 m7.54 km0:25
Echolaan, 1399GX, Muiderberg, Noord-Holland, Nederland7.54 km0:25
Blijf 2 m op Echolaan7.54 km0:25
Ga een flauwe bocht linksaf de Dijkweg op en volg deze weg 35 m7.58 km0:26
Ga een flauwe bocht linksaf de Dijkweg op en volg deze weg 5 m7.58 km0:26
Dijkweg, 1399GX, Muiderberg, Noord-Holland, Nederland7.58 km0:26
Blijf 2.1 km op Dijkweg9.67 km0:33
Ga een flauwe bocht linksaf de Noordpolderweg op en volg deze weg 1.5 km11.16 km0:37
Ga rechtsaf de Noordpolderweg op en volg deze weg 319 m11.48 km0:39
Noordpolderweg, 1398VE, Muiden, Noord-Holland, Nederland11.48 km0:39
Blijf 2 m op Vestingplein11.48 km0:39
Ga linksaf de Ton Kootsingel op en volg deze weg 302 m11.78 km0:40
Ga linksaf de Ton Kootsingel op en volg deze weg 35 m11.81 km0:40
Ga linksaf de Herengracht op en volg deze weg 13 m11.83 km0:40
Herengracht 6, 1398AA, Muiden, Noord-Holland, Nederland11.83 km0:40
Blijf 13 m op Herengracht11.84 km0:40
Ga rechtsaf de Ton Kootsingel op en volg deze weg 35 m11.87 km0:40
Ga rechtsaf de Ton Kootsingel op en volg deze weg 302 m12.17 km0:41
Ga rechtsaf de Vestingplein op en volg deze weg 72 m12.25 km0:41
Ga rechtsaf de Broshuizen op en volg deze weg 140 m12.38 km0:42
Ga linksaf de Herengracht op en volg deze weg 273 m12.66 km0:43
Herengracht 118, 1398AE, Muiden, Noord-Holland, Nederland12.66 km0:43
Blijf 45 m op Herengracht12.70 km0:43
Ga rechtsaf de Herengracht op en volg deze weg 6 m12.71 km0:43
Herengracht 107, 1398AE, Muiden, Noord-Holland, Nederland12.71 km0:43
Blijf 141 m op Herengracht12.85 km0:43
Ga een flauwe bocht rechtsaf en volg deze weg 16 m12.86 km0:43
Herengracht, 1398AE, Muiden, Noord-Holland, Nederland12.86 km0:43
Volg de weg 258 m13.12 km0:44
Ga linksaf en volg deze weg 150 m13.27 km0:45
Mariahoeveweg, 1398AE, Muiden, Noord-Holland, Nederland13.27 km0:45
Volg de weg 150 m13.42 km0:45
Ga linksaf de Lange Muiderweg op en volg deze weg 785 m14.20 km0:48
Lange Muiderweg 30a, 1382LA, Weesp, Noord-Holland, Nederland14.20 km0:48
Blijf 2.6 km op Lange Muiderweg16.76 km0:58
45
45 (Ossenmarkt, 1381LX, Weesp, Noord-Holland, Nederland)16.76 km0:58
Blijf 87 m op Ossenmarkt16.84 km0:58
Ga een flauwe bocht linksaf de Ossenmarkt op en volg deze weg 49 m16.89 km0:59
Ga een flauwe bocht rechtsaf de Ossenmarkt op en volg deze weg 59 m16.95 km0:59
Ga een flauwe bocht rechtsaf de Ossenmarkt op en volg deze weg 7 m16.96 km0:59
Ga linksaf de Ossenmarkt op en volg deze weg 68 m17.02 km0:59
Ga rechtsaf de Hoogstraat op en volg deze weg 1 m17.02 km0:59
Pieter Jacobstraat, 1381VZ, Weesp, Noord-Holland, Nederland17.02 km0:59
Blijf 51 m op Hoogstraat17.07 km0:59
Blijf 184 m op Hoogstraat17.26 km1:00
Ga linksaf de Achteromstraat op en volg deze weg 3 m17.26 km1:00
Hoogstraat 3, 1381VS, Weesp, Noord-Holland, Nederland17.26 km1:00
Blijf 175 m op Achteromstraat17.44 km1:01
Slijkstraat 52, 1381BA, Weesp, Noord-Holland, Nederland17.44 km1:01
Blijf 264 m op Achteromstraat17.70 km1:02
Het Grote Plein, 1381BE, Weesp, Noord-Holland, Nederland17.70 km1:02
Blijf 4 m op Oudegracht17.70 km1:02
Ga een scherpe bocht rechtsaf de Oudegracht op en volg deze weg 31 m17.73 km1:02
Ga een scherpe bocht linksaf de Nieuwstad op en volg deze weg 3 m17.73 km1:02
Oudegracht, 1381CD, Weesp, Noord-Holland, Nederland17.73 km1:02
Blijf 357 m op Nieuwstad18.09 km1:03
Ga linksaf de Utrechtseweg op en volg deze weg 3 m18.09 km1:03
J.A.Fijnvandraatlaan, 1381CB, Weesp, Noord-Holland, Nederland18.09 km1:03
Blijf 392 m op Utrechtseweg18.49 km1:04
Utrechtseweg 64, 1381GR, Weesp, Noord-Holland, Nederland18.49 km1:04
Blijf 1.5 km op Utrechtseweg19.94 km1:10
De Horn, 1381, Noord-Holland, Nederland19.94 km1:10
Blijf 3 m op Utrechtseweg19.94 km1:10
Ga rechtsaf de Lage Klompweg op en volg deze weg 318 m20.26 km1:11
Ga rechtsaf en volg deze weg 64 m20.32 km1:11
Ga linksaf en volg deze weg 32 m20.35 km1:11
Ga rechtsaf de Lage Klompweg op en volg deze weg 16 m20.37 km1:11
Ga een flauwe bocht linksaf de Lage Klompweg op en volg deze weg 4.2 km24.59 km1:27
Ga rechtsaf de Garsten Noord op en volg deze weg 3 m24.60 km1:27
42
42 (Dorpsstraat 174, 1393NL, Nigtevecht, Utrecht, Nederland)24.60 km1:27
Blijf 3 m op Garsten Noord24.60 km1:27
Ga rechtsaf de Dorpsstraat op en volg deze weg 202 m24.80 km1:27
Ga linksaf de Dorpsstraat op en volg deze weg 3 m24.80 km1:27
Dorpsstraat 124, 1393NK, Nigtevecht, Utrecht, Nederland24.80 km1:27
Blijf 106 m op Dorpsstraat24.91 km1:29
Volg de weg 8 m24.91 km1:29
Ga linksaf de Eilandseweg op en volg deze weg 3 m24.92 km1:29
41
41 (Dorpsstraat 122, 1393NK, Nigtevecht, Utrecht, Nederland)24.92 km1:29
Blijf 1.7 km op Eilandseweg26.67 km1:35
Eilandseweg 24, 1394JG, Nederhorst den Berg, Noord-Holland, Nederland26.67 km1:35
Blijf 4 m op Eilandseweg26.67 km1:35
Ga een scherpe bocht rechtsaf de Torenweg op en volg deze weg 1.0 km27.68 km1:39
Brilhoek, 1394BC, Nederhorst den Berg, Noord-Holland, Nederland27.68 km1:39
Blijf 31 m op Brilhoek27.71 km1:39
Ga linksaf de Overmeerseweg op en volg deze weg 219 m27.93 km1:40
Ga linksaf de Jacob van Ruysdaelstraat op en volg deze weg 33 m27.96 km1:40
Ga rechtsaf de Voorstraat op en volg deze weg 667 m28.63 km1:42
Ga rechtsaf de Reeweg op en volg deze weg 3 m28.63 km1:42
Reeweg, 1394JD, Nederhorst den Berg, Noord-Holland, Nederland28.63 km1:42
Blijf 34 m op Reeweg28.67 km1:43
Dammerweg 63, 1394GP, Nederhorst den Berg, Noord-Holland, Nederland28.67 km1:43
Blijf 3 m op Dammerweg28.67 km1:43
Ga linksaf de Dammerweg op en volg deze weg 573 m29.24 km1:45
Dammerweg, 1394GT, Nederhorst den Berg, Noord-Holland, Nederland29.24 km1:45
Blijf 40 m op Dammerweg29.28 km1:45
Volg de weg 177 m29.46 km1:46
Ga linksaf en volg deze weg 10 m29.46 km1:46
Dammerweg 115, 1394GT, Nederhorst den Berg, Noord-Holland, Nederland29.46 km1:46
Blijf 851 m op Hinderdam30.32 km1:49
Hinderdam 6, 1394JB, Nederhorst den Berg, Noord-Holland, Nederland30.32 km1:49
Blijf 655 m op Hinderdam30.97 km1:51
Volg de weg 1 m30.97 km1:51
Spiegelweg, 1383HV, Nederhorst den Berg, Noord-Holland, Nederland30.97 km1:51
Volg de weg 7 m30.98 km1:51
Ga linksaf en volg deze weg 98 m31.07 km1:52
Ga een scherpe bocht linksaf de Googpad op en volg deze weg 14 m31.09 km1:52
Volg de weg 1.6 km32.64 km1:57
Ga linksaf en volg deze weg 4 m32.64 km1:57
46
46 (Gooilandseweg, 1383PN, Weesp, Noord-Holland, Nederland)32.64 km1:57
Volg de weg 573 m33.22 km1:59
's-Gravelandseweg, 1381HP, Weesp, Noord-Holland, Nederland33.22 km1:59
Volg de weg 37 m33.25 km1:59
Ga rechtsaf en volg deze weg 391 m33.64 km2:00
Ga rechtsaf de Kreugerlaan op en volg deze weg 2 m33.65 km2:00
's-Gravelandseweg, 1381HP, Weesp, Noord-Holland, Nederland33.65 km2:00
Blijf 2 m op Kreugerlaan33.65 km2:00
Ga een flauwe bocht rechtsaf de 's-Gravelandseweg op en volg deze weg 325 m33.97 km2:01
Ga een flauwe bocht linksaf de 's-Gravelandseweg op en volg deze weg 3 m33.97 km2:01
47
47 ('s-Gravelandseweg, 1381HK, Weesp, Noord-Holland, Nederland)33.97 km2:01
48
48 (Keverdijk, 1381HM, Weesp, Noord-Holland, Nederland)35.30 km2:07
49
49 (Meerkade, 1399PJ, Muiderberg, Noord-Holland, Nederland)40.20 km2:24
Overscheenseweg, 1412AC, Naarden, Noord-Holland, Nederland40.20 km2:24
Blijf 30 m op Overscheenseweg40.23 km2:24
Ga een flauwe bocht linksaf de Voormeer op en volg deze weg 1.2 km41.39 km2:28
Ga een flauwe bocht linksaf de Graaf Willem de Oudelaan op en volg deze weg 90 m41.48 km2:29
Ga een flauwe bocht rechtsaf de Graaf Willem de Oudelaan op en volg deze weg 7 m41.49 km2:29
Graaf Willem de Oudelaan 20, 1412AV, Naarden, Noord-Holland, Nederland41.49 km2:29
Blijf 34 m op Graaf Willem de Oudelaan41.52 km2:29
Blijf 20 m op Graaf Willem de Oudelaan41.54 km2:29
Ga rechtsaf de Graaf Lodewijklaan op en volg deze weg 1 m41.54 km2:29
Graaf Lodewijklaan, 1412AX, Naarden, Noord-Holland, Nederland41.54 km2:29
Blijf 91 m op Graaf Lodewijklaan41.63 km2:29
Ga linksaf de Rijksweg op en volg deze weg 3 m41.63 km2:29
Rijksweg 10, 1412BA, Naarden, Noord-Holland, Nederland41.63 km2:29
Blijf 34 m op Rijksweg41.67 km2:30
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 53 m41.72 km2:30
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 32 m41.75 km2:30
Ga linksaf en volg deze weg 24 m41.78 km2:30
Ga rechtsaf en volg deze weg 803 m42.58 km2:33
Godelindeweg, 1412KA, Naarden, Noord-Holland, Nederland42.58 km2:33
Volg de weg 107 m42.69 km2:33
Ga rechtsaf en volg deze weg 546 m43.23 km2:35
Ga een flauwe bocht rechtsaf en volg deze weg 6 m43.24 km2:35
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 11 m43.25 km2:35
Ga linksaf de Huizerstraatweg op en volg deze weg 12 m43.26 km2:35
Kapitein G.A. Meijerweg, 1411GH, Naarden, Noord-Holland, Nederland43.26 km2:35

Omschrijving

Enkele mogelijkheden om onderweg wat te drinken en/of eten:

Naarden: Brasserie Restaurant De Kapschuur, Kerkpad 1
Promers Restaurant, Adriaan Dortmanplein 3
Muiderberg: Eetgelegenheid Strandpaviljoen De Zeemeeuw, Zeeweg 1a
Muiden:
Restaurant Graaf Floris V, Herengracht 72 Restaurant Fort H, Herengracht 119.
Weesp:
De Theetuin, Ossenmarkt 34.

Taveerne “de Schalkse”, Ossenmarkt 12a.
Nigtevecht: Eetcafé Het Wapen van Nigtevecht, Dorpstraat 100.
Nederhorst den Berg:
Restaurant-Café Het Spieghelhuys, Dammerweg 3.

Achtergrondinformatie

Startpunt Vestingstad Naarden
Naarden is ongetwijfeld de bekendste vestingstad van de Oude Hollandse Waterlinie (OHWL). In het Rampjaar 1672 viel de vesting snel in Franse handen. Na de bevrijding door het leger van prins Willem III in 1673 begon een grondige modernisering van de vestingwerken. Door restauraties is dat oorspronkelijk zeventiende-eeuwse ontwerp grotendeels weer in beeld gebracht.
Tot de binnenste omwalling behoren zes grote bastions (uitspringende gedeelten). In de brede gracht daaromheen liggen ook een zestal ravelijnen (verdedigingseilandjes) en twee stenen beren (keermuren tussen binnen- en buitenwater). Daar weer omheen ligt een tweede, smalle omwalling en verdedigingsring met een zogenaamde bedekte weg en een tweede, smallere gracht. Deze dubbele omwalling biedt prachtige wandelmogelijkheden.
Bij het ravelijn Nieuw Molen - Oud Molen is een oude Leliepeilschaal voor de inundatie te vinden. Van de oorspronkelijke toegangspoorten is er later een herbouwd. Ter beveiliging van de kuststrook ten noorden van de vesting is fort Ronduit gebouwd. Binnen de omwalling zijn het Groot- en Klein-Arsenaal (militaire magazijnen) uit de tijd van de OHWL bewaard gebleven. In bastion Turfpoort is het Nederlands Vestingmuseum gevestigd.

1.
Oude Zeedijk
Vanuit de vestingstad Naarden volgt de route o.m. het Zuiderzeepad en de IJsselmeerweg naar Muiderberg aan de Zuiderzee van weleer. De voormalige Zuiderzeedijk kan via de Dijkweg helemaal gevolgd worden tot aan het beroemde Muiderslot, aan de rand van Muiden.
Toen Naarden in 1672 door de Franse troepen werd overrompeld en er ook al onbekende ruiters in Muiden waren gesignaleerd, stak men in allerijl deze zeedijk door. Achter het instromende zeewater werden Muiden en het Muiderslot zo goed en zo kwaad in verdedigbare staat gebracht. Daarna begon een spannende strijd die na ruim anderhalf jaar met succes werd bekroond.

2.
Vestingstad Muiden en de Grote Zeesluis
De omwalling van Muiden met bastions, grachten, stenen beren e.d. wordt door de Vecht in een westelijk en oostelijk deel gescheiden. Aan de oostkant waren die verdedigingswerken het sterkst en zijn de sporen nu nog het best te zien. Het Muiderslot behoort daartoe.
In de Vecht ligt sinds 1673 de Grote Zeesluis in het midden van de oude vestingstad. Deze sluis was van groot belang voor de waterlinie en bleef dat ook in de latere waterlinies (de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam).
Voor de verdediging van de sluis en de stad zijn meerdere verdedigingswerken uit verschillende periodes bewaard gebleven, zoals het Muiderslot (vanaf omstreeks 1280), de omwalling van de stad (fundamenten uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en verbeteringen vanwege de verschillende waterlinies tot in de twintigste eeuw), de Westbatterij (1850) en het Muizenfort (1874).

De Vecht
De OHWL was een verticale (grens)linie van Holland tussen de grote rivieren en de voormalige Zuiderzee. De naar het noorden stromende Vecht was in het noordelijke gedeelte van de OHWL bijna vanzelfsprekend de ruggengraat hiervan. Het riviertje bleef eeuwenlang van groot belang voor de militaire inundatie van de Vechtstreek: dat was al zo in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), daarna voor de OHWL (1672-1816) en ook nog voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie (1815-1963).
In een Prinsenroute van de OHWL mag dit riviertje waar zo om werd gevochten in 1672-1673 niet ontbreken. Vanaf Muiden gaat deze route verder over de Lange Muiderweg aan de oostzijde van de Vecht in de richting van Weesp.

3. Vestingstad Weesp
Na de kruising met de spoorweg Amsterdam – Hilversum kan de gracht van een eilandje voor Weesp overgestoken worden. Links en rechts zijn de contouren van twee bastions nog aanwezig. Ze zijn aangelegd na de strijd van 1672-1673. Van een complete omwalling met acht bastions werden er uiteindelijk vier gerealiseerd. De andere twee zijn ook bewaard gebleven aan de zuidkant van deze historische vestingstad van de OHWL.
Via de brug over de gracht komt op de Ossenmarkt een rond torenfort van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie in het vizier. De Vestingstad Weesp bleef vanaf 1672-1673 steeds onderdeel van Hollandse waterlinies. Het fort uit 1860 wordt nu gebruikt voor culturele en commerciële doeleinden.
De doorgaande weg leidt om het ronde fort naar de brug over de Vecht en het oudste stadsgedeelte van Weesp. Van de grachten is alleen de Oude Gracht nog open tussen het Smal Weesp aan de noordkant en de twee bastions aan de zuidkant van de oude kern. Aan die laatste zijde wordt Weesp weer verlaten via de Utrechtseweg aan de westkant van de Vecht. Enkele houten huisjes herinneren daar aan de tijd dat in de schootsvelden van de vesting alleen met snel te verwijderen bouwmaterialen mocht worden gebouwd.

4. Voormalige forten Hinderdam en Uitermeer
Langs de Vecht gaat de route in zuidelijke richting verder naar het oude grensgebied van Holland en Utrecht rond de Hinderdam. In 1672 lag daar een belangrijke sluis die voor de inundatie met hand en tand moest worden verdedigd. Franse legereenheden probeerden dit kunstwerk tevergeefs in handen te krijgen en koelden hun woede op de omgeving. Nabij gelegen dorpen als Nigtevecht en Nederhorst den Berg leden hieronder, maar ook in andere plaatsen in de Vechtstreek werden huizen, kerken en kastelen door de vijand vernield.
De fietsroute langs de westkant van de Vecht gaat verder tot het dorp Nigtevecht, via een pontje wordt daar aan de andere zijde van de Vecht de terugweg in noordelijke richting ingeslagen. Eerst komt dan het restant van de Hinderdam in de Vecht (weer) in zicht. De sluis in deze dam werd door de Hollanders in 1673-1674 vervangen door de Grote Zeesluis in Muiden. Ook zonder sluis bleef de Hinderdam echter een versterkte plaats in de OHWL en latere waterlinies. Van de fortificaties resteert nu nog een onder groen verscholen ruïne in het stroomgebied van de Vecht. Na de kruising met de N 236 volgt al snel het punt waar de ’s-Gravenlandsche Vaart de Vecht bereikt. Daar ligt een ander relict van de OHWL: het voormalige fort Uitermeer. Bij de sluis van de ’s-Gravenlandsche Vaart en de Vecht lag al in de zestiende eeuw een versterking. Na de strijd van 1672-1673 werd daar een fort van gemaakt, dat vervolgens steeds werd verbeterd. Door onachtzaamheid viel het verdedigingswerk later in de achttiende eeuw echter zonder slag of stoot in handen van vijandelijke Pruisische troepen.
Voor de latere waterlinies werd fort Uitermeer steeds aan de eisen aangepast en uitgebreid. Maar toen het na de Tweede Wereldoorlog geen militaire functie meer had, begon een proces van ontmanteling. Nu wordt het bewaard gebleven deel gerestaureerd en opnieuw ingericht. Er zijn makkelijk te volgen korte wandelroutes rond de ruïne van het voormalige fort uitgezet.

Vanaf fort Uitermeer wordt de route langs de Vecht over de ’s Gravelandseweg en de daarop aansluitende Keverdijk vervolgd in de richting van het Naardermeer. Vandaar terug naar NaardenVesting.

Speciaal voor je uitgekozen op deze route!

In de routes zijn smakelijk onderbrekingen aangegeven. Neem een kijkje, blijf even hangen en geniet van de omgeving en gastvrijheid bij deze afstaplocaties.

Overnachten? Wij hebben tips voor je!

Wat is jouw ervaring?

Tijdens een dagje in de buitenlucht kom je soms de mooiste plekjes tegen. Heb jij een gezellig terrasje op deze route ontdekt met de lekkerste koffie ooit? Of heb je een plekje in de natuur gevonden waar je bijzondere planten of dieren kunt spotten? Deel al je tips, adviezen en ervaring met de andere route.nl fans. Klopt er iets niet aan de bewegwijzering van het Nederlandse netwerk? Meld het bij bordjeweg.nl of registreer om je ervaring te kunnen delen

Ook je ervaring delen? of registreer je voor een gratis account.

Foto's

Hieronder vind je alle foto's die bij deze route horen. Klik op de foto om een grotere versie te bekijken.

  • Typische Hollandse molen De Vriendschap
  • Fort Uitermeer in Weesp
  • IMG_7491
  • Ankeveense plas
  • Molen de Vriendschap Weesp
  • Fort aan de Ossenmarkt
  • Muiderslot
  • Het Muiderslot
  • Naarderbos
  • Naarden