De kliffen in Gaasterland zijn een overblijfsel van de voorlaatste ijstijd. Een enorme ijsmassa uit Scandinavië schoof toen over Nederland. Gletsjertongen staken voor de ijsmassa uit en duwden zand, leem en stenen voor zich uit. Zo ontstonden de heuvels in Gaasterland. In de Middeleeuwen ontstond de Zuiderzee uit verschillende kleine meren. Bij storm sloeg de Zuiderzee stukken van de heuvels af. Zo ontstonden er kliffen met kale steile hellingen. Door aanleg van de Afsluitdijk verminderde de golfslag. De steile wanden werden schuiner door verbrokkeling en raakten begroeid, net als het strand voor de kliffen. Er zijn drie kliffen die een bezoek meer dan waard zijn, Oudemirdumer Klif, Mirnser Klif en het Rode Klif.

alinea 1

Oudemirdumer klif

Het Oudemirdumer Klif is in de jaren 30 aangekocht door de Vereniging Natuurmonumenten vanwege de grote aardwetenschappelijke waarde. Er is een uitkijkpunt, dat toegankelijk is voor publiek. Vanaf dit punt is er een magnifiek uitzicht over het IJsselmeer. Het Klif is rijk aan bijzondere planten. Op het strand en de wand zijn meer dan 200 soorten gevonden. Links van het klif ligt dagrecreatieterrein De Hege Gerzen, dat als vanouds fungeert als strand voor Gaasterland.

alinea 2

Mirnser Klif

Het Mirnser Klif heeft een recreatieve functie. Het water is hier erg ondiep en uitermate geschikt om te pootje baaien. Het Klif is populair bij vliegeraars en kite surfers.


alinea 3

Rode Klif

Dit Klif dankt zijn naam aan de kleur van de keileem waaruit het is opgebouwd. De rode kleur is het gevolg van ijzerrijkdom en geringe ontkalking. Rode keileem is alleen in Gaasterland te vinden. Bij het Rode Klif staat sinds 1951 een monument van zwerfstenen. Op de bovenste steen staat de tekst ‘leaver dea as slaef’ (liever dood dan slaaf) als herinnering aan de Slag bij Warns. Dit was de veldslag tussen graaf Willem IV van Holland en de Friezen op 26 september 1345. De Hollandse ridders werden, bij het dorpje Warns, aangevallen door de plaatselijke bevolking. Ze sloegen op de vlucht en kozen ongelukkigerwijs ’de ferkearde wei,’ de weg naar het Rode Klif. Het moerassige landschap zorgde ervoor dat ze, met hun zware harnassen, verpletterend werden verslagen.


Tip voor onderweg: 
 
Met de vernieuwde Falk-VVV Wandelkaart Zuidwest-Fryslân mis je nooit een prachtige plek onderweg! Bestel de kaart voor 6.99 euro in de webwinkel.