Hippolytushoef te voetHippolytushoefNoord-Holland22,78 km