Hippolytushoef te voetHippolytushoefNoord-Holland22,27 km